„www.maminkysoutezi.cz

Marketingovou akci „www.maminkysoutezi.cz“ (dále jen „Akce“) pořádá společnost M & M reality holding a.s., IČ: 27487768, M&M finance company s.r.o., IČ: 28476026, obě se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „M&M reality“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

 

Kdy Akce začne a jak dlouho potrvá?

Termín začátku a konce soutěže je uvedené na webových stránkách

www.maminkysoutezi.cz. Začátek soutěže je 3.9.2021 v 00:00 a konec soutěž 31.12.2022 v 23:59. M&M reality má právo termín soutěže v průběhu soutěž změnit oznámením na webových stránkách www.maminkysoutezi.cz

 

Podmínky Akce a její průběh

Účastník Akce (dále jen „Tipař“) má možnost v době trvání Akce zaslat přes webové stránky

www.maminkysoutezi.cz tipy na vlastníka nemovitosti (či družstevního podílu), který chce svoji nemovitost prodat (či převést družstevní podíl) a k výběru zájemce o nemovitost či družstevní podíl hodlá využít elektronickou aukci zprostředkovanou M&M reality (dále jen „Klient“).

M&M reality má právo Akci bez náhrady kdykoliv s okamžitou účinností odvolat a tip z jakéhokoliv důvodu bez náhrady nepřijmout.

M&M reality zejména nepřijme tip, který:

  • již obdržela od jiné osoby
  • již má ve své nabídce či ve své interní databázi je
  • již v nabídce jiného zprostředkovatele, realitní kanceláře či je v nabídce veřejných realitních a inzertních serverů

Na odměnu nevzniká právní nárok. Nárok na náhradu škody/nákladů při odvolání/zrušení Akce nebo při nepřijetí tipu je zcela vyloučen. Na zrušenou/odvolanou Akci se hledí jako kdyby nikdy neproběhla.

Odměnu Tipař obdrží (podmínky musí být splněny kumulativně):

Pokud Klienta vyhledá výlučně sám Tipař a bude se jednat o první kontakt na takového Klienta u M&M reality bude mezi Tipařem a M&M reality uzavřena dohoda za účelem vyplacení odměny za tip (dále jen „Dohoda“).

Po prodeji nemovitosti, která byla předmětem tipu Tipaře a jejím přepisu na katastru nemovitostí.

 

Jaká je výše odměny?

Odměna za tip, u kterého bude zrealizovaná úspěšná náborová schůzka makléřem M&M reality a nemovitost se dostane do „exportu“ je 1.000 Kč. „Exportem“ se rozumí pro účely těchto pravidel akt, kdy M&M reality začne aktivně inzerovat tuto tipovanou nemovitost jako exkluzivní nabídku.

Odměna za tip na nemovitost, která bude úspěšně prodána a předmětná nemovitost přepsána na katastru nemovitostí na nového majitele pak bude 9.000, - Kč. 

Celková odměna za tip na úspěšně nabranou a prodanou nemovitost je pak tedy 10.000 Kč.

Za účelem předání výhry bude uzavřena Dohoda (v případě neuzavření Dohody nebude odměna Tipaři vyplacena).      Odměna bude vyplácena pouze bezhotovostně na účet uvedený v Dohodě, která stanoví podrobné podmínky pro výplatu a další podrobnosti.

Hlavní cenu - 500 000 Kč - získá tipař, který v období soutěže nasbírá nejvíc úspěšných tipů v 1. části odměny (tedy ve fázi „Export“ - odměna ve výši 1.000 Kč). V případě shody více účastníků se hlavní cena mezi ně dělí rovným dílem.

 

S čím musí Tipař souhlasit a co dalšího je nutné vědět?

Tipař obdržením odměny souhlasí s tím, že M&M reality zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na webových stránkách M&M reality, na webových stránkách

www.prodejzanejvic.cz, www.mmaukce.cz, na Facebookových stránkách M&M reality, případně v jakémkoliv jiném médii.      Tipař souhlasí s těmito podmínkami a uděluje M&M reality, jakožto správci, souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, telefonický kontakt a adresy (dále jen „Údaje“), a to pro účely jeho účasti v Akci. Tipař má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.mmreality.cz v části O nás.

M&M reality nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Akce, včetně jejího ukončení. Společnost M&M reality je oprávněna z Akce vyřadit kteréhokoliv Tipaře na základě vlastního uvážení (bez nároku na odměnu). M&M reality je dále oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni zveřejnění nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění. V neujednaném rozsahu se Akce řídí primárně pokyny M&M reality, případně právním řádem ČR.